Våra tjänster

Wendén Rydholm sköter löpande bokföring och redovisning gentemot skattemyndigheter åt majoriteten av kunderna, där varje relation är unikt framtagen för att genom ett effektivt arbete både spara tid och pengar. Något som båda parter vinner på. Ofta lönar det sig mångfalt att redan från första början överlåta denna del till oss och själv fokusera på kärnverksamheten och de egna kundrelationerna – då all bokföring måste följa strikta lagar och reglementen vinner båda parter på att det görs korrekt och effektivt redan från start.  

Genomtänkt löpande bokföring och långsiktig ekonomisk planering är vad som utgör grunden för ett välmående och växande företag i Sverige. Att planera sin skatt är minst lika viktigt som att ha en stabil kundbas men prioriteras ofta bort på grund av tidsbrist eller otillräcklig kunskap, vilket kan medföra en ojämn och ibland för hög beskattning. Med många års erfarenhet i grunden vägleder vi och tar efter varje unik situation fram en långsiktig skatteplanering för våra kunder. Då det är många faktorer som spelar in är inget företag det andra likt och behöver därför specifik rådgivning.

I samband med bolagsstart såväl som i den löpande verksamheten uppstår det onekligen frågor, både mindre snabblösta till mer invecklade strukturella diskussioner. Det kan beröra korrekt avdragsrätt för udda kostnader eller en beräkning av optimalt löneuttag under ett verksamhetsår, kanske skall det startas upp ett nytt dotterbolag och bilda koncern för att sedan reglera interna lån mot koncernbidrag och utdelningar. Ibland är tiden knapp och summorna höga vilket sätter krav på både kvalité som på förmågan att snabbt bilda sig en korrekt överblick över en komplex situation. 

Varje år behöver varje företag verksamt i Sverige sammanställa en Årsredovisning samt en Inkomstdeklaration. Majoriteten av företagen behöver även skicka in dessa till myndigheter, vilka kräver en hög standard av hur detta inskickade material skall vara upprättat och sammanräknat. Vi hjälper våra kunder genom hela processen och sammanställer korrekt material efter varje kunds behov och utformning av sin verksamhet. Med hundratals färdigställda Årsredovisningar genom åren är detta moment som ett väloljat urverk.

Byta redovisningsbyrå är smidigare än du tror!

Bilden av att det är komplicerat och dyrt att byta till en ny ekonomipartner gör att många väljer att vara kvar i gamla spår, trots att man inte är nöjd. I dagens digitaliserade värld är det enklare än många tror att byta och istället arbeta tillsammans med en partner som är lyhört och genuin samt sätter den långvariga kundrelationen före standardiserade, föråldrade processer.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi bjuder på
en gratis konsultation

Oavsett vilka funderingar ni har så brukar det bästa vara att komma in till oss.
Vi får inte bara ett ansikte på en eventuell framtida affärspartner utan också en bättre bild av vad ni står inför och vill åstadkomma.

Våra principer för samarbete

01.

Stabilitet

Wendén & Rydholm är en finansiell rådgivnings och redovisningsbyrå belägen på Avenyn i centrala Göteborg. Grundarna Vincent Wendén och Erik Rydholm har över åren byggt upp en stabil verksamhet och nöjd kundkrets genom proffesionellt bemötande och gediget kunnande inom sina områden.

02.

Relationer

Att majoriteten av kundkontakterna har knutits ifrån rekommendationer av redan existerande kunder vittnar om byråns vision om långvariga och värdeskapande affärsrelationer och visar även på att fokus ligger på effektivitet och individuell utformning av varje kundrelation.

03.

Diversifiering

Samarbetet sträcker sig ifrån enskilda näringsidkare och mindre aktiebolag till större entreprenörskoncerner, vilket ger ett väl avvägt och innehållsrikt spann av kompetens inom byrån. Där ingen fråga är för liten för att ställas och inga expansionsdrömmar är för stora för att påbörjas.

Vår verksamhet i siffror

49

Genomförda styrelseuppdrag

256

Aktiva kundrelationer

1000+

Levererade årsredovisningar

98%

Rekommenderar oss

Några av våra nöjda kunder

Vårt team

preview_miljo_wendenrydholm_05

Vincent Wendén

Partner

Kontaktformulär

Vi ser fram emot att höra från dig!